Burn-out Symptomen? Ontdek alle symptomen van een burn out

burn out symptomen

Rond mijn 29ste gaf mijn lichaam mij bepaalde signalen die ik negeerde totdat het moment daar was dat ik letterlijk niet meer kon.

Signalen die ik genegeerd had waren: om de haverklap zwaar verkouden, zware griep, enorme haar uitval, ruim 15 kilo aangekomen, vastzittende nek en het lukte mij niet meer om van dingen te genieten waar ik anders altijd zo blij van werd.

Lees mijn verhaal >

Hieronder een lijst van alle mogelijke burn-out symptomen die bij deze ziekte komen kijken.

We beginnen met de psychische burn-out symptomen:


1) Concentratieproblemen

Een van de belangrijkste symptomen bij deze psychische ziekte zijn concentratieproblemen.

Deze worden vaak erger doorheen de dag. Hoe komt dit dan eigenlijk?

Langdurig meemaken van stress zorgt voor een verhoogde afscheiding van cortisol, het stresshormoon.

Door teveel van dit hormoon, zorgt dit ervoor dat dit een invloed heeft op de hippocampus in de hersenen: de hippocampus is verantwoordelijk voor het concentratievermogen en het geheugen van de mens.

Dit kan dan een burn out uitlokken. Dit is dus kort uitgelegd de link tussen burn out en concentratieproblemen.


2) Geheugenproblemen

Burn-out Symptomen geheugenproblemenOok geheugenproblemen is een van de symptomen die voorkomen bij een burn out.

Zoals hierboven al uitgelegd komt dit door te verhoogde afgifte van cortisol, wat zijn invloed heeft op de hippocampus.

Deze hippocampus zorgt niet enkel voor onze concentratie, maar ook voor ons geheugen.

De reden hiervoor is vaak dat het werkgeheugen van deze mensen maanden tot wel jaren overbelast werd, bijvoorbeeld door overmatig te werken of door overmatig te piekeren over dit werk.

Mensen met een burn out hebben het vaak moeilijker om zaken te onthouden.

Dit gevoel verergert vaak nog tegen het einde van de werkdag, na een lange taak of gewoon wanneer ze heel moe zijn.

De meeste mensen merken dat hun geheugen aangetast is wanneer ze moeten switchen van de ene taak naar de andere taak.


3) Laag zelfbeeld

Een laag zelfbeeld is een ander symptoom dat bij een burn out hoort.

Het kan een voorbeeld van een gevolg van bovenstaande symptomen zijn: door de concentratieproblemen en geheugenproblemen merk je bijvoorbeeld dat je minder kan dan vroeger.

Je vergeet bijvoorbeeld meer, kan je je niet meer concentreren op je taken op het werk, wat ervoor zorgt dat je soms meer fouten dan gewoonlijk zou maken.

Dit kan gevoelens van schaamte en/of schuld met zich meedragen.

Dit in combinatie met deze fouten toeschrijven aan jezelf of je eigen gedrag, kan dit ervoor zorgen dat je een laag zelfbeeld ontwikkelt of een nog lager zelfbeeld ontwikkelt.


4) Besluiteloosheid

Doordat mensen met een burn out zich minder goed kunnen concentreren en dus ook minder gaan onthouden van waar ze mee bezig waren, gaan ze ook besluitelozer worden.

Ook merken ze dat ze niet enkel vergeten waarmee ze bezig waren, ook hebben ze vaak de energie niet meer om na te denken over een probleem of om hierover te discussiëren met anderen.

Hier voelen vele mensen met een burn out zich slecht door, wat de klachten nog verder in stand houdt omdat ze zich hier zodanig op focussen in plaats van op verbetering. Dit houdt de vicieuze cirkel verder in stand.


5) Piekeren

Piekeren is voor veel mensen een herkenbaar probleem.

Bij een burnout kan dit zich echter uiten in overmatig piekeren en bijbehorende angstsymptomen.

Patienten met een burnout spenderen vaak hun dag aan piekeren over het verleden, de toekomst en alles wat ze ooit gedaan hebben.

Dit piekeren kan de patient belemmeren in het herstel, omdat er ook verschillende angstsymptomen optreden.

Bij piekeren zit je namelijk constant vast in een negatief denkpatroon.

Het is erg moeilijk dit patroon te doorbreken met positieve gedachten.

Dit komt ook door de andere symptomen van burnout, zoals angsten en een gevoel van schaamte.

Toch is het belangrijk dit patroon proberen te doorbreken voor een goed herstel.


6) Angst-en paniekklachten

Angst-en paniekklachten sympthomen burnoutBij burn-out symptomen worden ook angst- en paniekklachten gerekend.

Dit kan zich bijvoorbeeld uiten doordat mensen met een burn out veel piekeren over hoe ze uit de situatie kunnen komen van deze burn out.

Helaas beseffen ze dan dat dit hen niet zomaar lukt zonder verdere hulp hierbij. Vaak zien ze zelfs helemaal geen uitweg.

Hierdoor kunnen ze dan angstgevoelens en paniekklachten ontwikkelen.

Ook door het gevoel van tekortkoming dat vele mensen met een burn out hebben, kunnen ervoor zorgen dat deze mensen met een burn out meer angstklachten ontwikkelen samen met hun gevoelens van een laag zelfbeeld.


7) Angst voor controleverlies

Een irrationele angst voor controleverlies is een bekende klacht bij burnout.

Door symptomen van angst en paniek kun je in een neerwaartse spiraal terechtkomen, waardoor je bang wordt controle te verliezen over je eigen gedachten.

Ook kunnen de lichamelijke symptomen van paniek en de daarbijbehorende hyperventilatie erg beangstigend zijn.

Je kunt bang zijn een hartaanval te krijgen of de controle over je lichaam te verliezen.

Het is belangrijk rustig te blijven ademen en te onthouden dat de symptomen vervelend zijn, maar niet ernstig.

Je verliest namelijk niet zomaar controle over je lichaam en geest.


8) Opgejaagd gevoel

Een opgejaagd gevoel ontstaat als iemand het idee heeft dat hij of zij alles moet.

Meestal is het deze gedachte die iemand in een burn out duwt.

Het opgejaagd gevoel kan dus bijdragen aan een burnout, maar ook een symptoom zijn.

Belangrijk hierbij is rust nemen en tot de realisatie komen dat je niets moet.

Leer nee te zeggen en voor je eigen gezondheid te kiezen.

Te veel hooi op je vork nemen zorgt voor een opgejaagd gevoel.

Vermijd stoffen die je een opgejaagd gevoel geven, zoals cafeïne, alcohol en drugs.


9) Gevoel van schaamte

Burn-out Symptomen schaamteVeel mensen die aan een burnout lijden vinden dat ze gefaald hebben.

Het is niet voor niets dat mensen met een burnout vaak hardwerkend en perfectionistisch zijn.

Het gevoel van schaamte komt voort uit een gevoel van falen en schaamte voor je situatie. Je durft er misschien met niemand over te praten.

Denk er altijd aan dat dit iedereen kan overkomen en dat een burnout een teken is dat je juist te veel hooi op je vork hebt genomen. Schaam je niet en ben niet bang om hulp te zoeken.

Professionele hulp helpt veel mensen met een burnout verder in hun herstel. Praat met vrienden en familie over je situatie.


10) Prikkelbaarheid en agressie

Agressie en prikkelbaarheid ontstaat vaak bij een burnout op reactie op je situatie.

Je bent boos omdat dit jou is overkomen, boos op je omgeving of je werkgever.

Dit kan leiden tot symptomen van prikkelbaarheid en in het ergste geval, agressie en de uiting daarvan.

Probeer eraan te denken dat het niemand zijn schuld is dat je een burn out hebt.

Het is vaak een opeenstapeling van situaties en gebeurtenissen, die ervoor zorgen dat iemand in een burn out terecht komt.

Agressie lost niets op en kan je situatie alleen maar erger maken.

Leer tot 10 te tellen en rustig te blijven wanneer je prikkelbaar bent. Je zult zien dat je je veel beter gaat voelen.


11) Jezelf snel ergeren

Er zijn heel veel factoren die kunnen wijzen op een burn out.

Één van deze dingen kan zijn, het zich ergeren aan anderen.

Niet een normaal, klein ergernisje maar jezelf flink irriteren aan bepaalde mensen of gebeurtenissen.

Daardoor ontstaat weer een kort lontje.

Je kunt je ook opwinden over een apparaat wat niet wil wat jij wilt.

Als je in het dagelijks leven normaal overkomt als een kalm, bedaard persoon, dan zal dit worden opgemerkt door huisgenoten en collega’s.

Iedereen ergert zich wel eens aan iemand, maar een burn out kan er voor zorgen dat de zenuwen extra worden geprikkeld.

Je hoofd zit vol met wrevel, die na een bepaalde periode overvol raakt.

Dan kan het ineens zo zijn, dat je enorm boos wordt om kleine dingen. De buurman gaat zijn gras maaien, terwijl jij net lekker wilt ontspannen.

Of je collega stelt in jou ogen een domme vraag.

Ergernissen kunnen dan omslaan in boosheid en uiteindelijk, onbedoelde agressie.


12) Gevoel van machteloosheid

machtenloosheid burn outMensen die té hard werken en té veel eisen aan zichzelf of hun omgeving stellen, kunnen symptomen van een burn out krijgen.

Het opgebrande, machteloze gevoel dat na korte tijd ontstaat, denken zij met een weekje vakantie weg te krijgen.

Het kan beginnen met onrust, onverklaarbaar verdrietig en somber zijn en later niet meer goed kunnen slapen.

Het machteloze gevoel kan optreden wanneer je denkt dat er geen verbetering zit in het genezingsproces.

Dit maakt alles alleen maar erger. Ook het machteloos zijn door geen grip te hebben op de situatie is frustrerend.

Het terugvallen als in het begin van de burn out, geeft ook een machteloos gevoel.

Ook al ga je een weekje op vakantie, dat zal de klachten niet genezen.


13) Neerslachtigheid

Elk persoon wat getroffen is door een burn out, wil zo snel mogelijk herstellen.

Neerslachtig zijn is absoluut niet fijn.

Het down-gevoel brengt je in een negatieve spiraal waar je niet uit lijkt te komen.

Je wilt zo snel mogelijk van die neerslachtigheid af.

Toch is het verstandig om bij een flinke burn out de tijd te nemen om te herstellen.

Soms moet je door vervelende dingen heen, om weer de persoon te worden die je was.

Heb je last van huilbuien? Laat ze komen, het kan opluchting geven.

Ook concentratieproblemen kunnen een gevoel van neerslachtigheid geven. Rust en de tijd nemen is belangrijk om weer voor 100% te functioneren.

Een burn out waar te lang mee is getobd, kan wel een jaar van genezing nodig hebben.

Neem alle tijd om dingen op een rijtje te zetten, neem rust en werk aan jezelf.


14) Rare gedachtes in je hoofd

Burn-out Symptomen rare gedachtes

Het kan lijken alsof er watten in je hoofd zitten.

Alles tegelijk zien zoals je werk, zorg voor het gezin of de belasting van bejaarde, zieke ouders.

En dan zijn er nog de sociale contacten die je met alle geweld wilt onderhouden.

Het is soms lastig om alle ballen in de lucht te houden en je gedachtes niet door elkaar te laten lopen.

Hippocampus
De hippocampus is een orgaantje in je hersenen in de vorm van een zeepaardje.

Deze wordt gebruikt voor de informatieverwerking. Onder invloed van stress verschrompelt de hippocampus.

Daar is het hormoon cortisol verantwoordelijk voor. Cortisol is een hormoon wat bij stress meer wordt aangemaakt.

Dit kan op den duur schadelijk zijn voor de hersenen.

Er kunnen emoties ontstaan die je eerder niet kende.

Suïcidale gedachtes kunnen de kop opsteken.

Hulp zal zeker moeten worden gezocht wanneer je door deze denkbeelden te veel in beslag wordt genomen.


15) Wantrouwen

Een hele vervelende bijkomstigheid, kan het wantrouwen naar de omgeving zijn.

Wantrouwen is één van de burnout symptomen.

De wereld om je heen ziet er onvriendelijk uit en vertrouwen in mensen verdwijnt.

Voordat je geveld werd door een burn out, maakte je het familie en collega’s naar de zin.

Altijd hard gewerkt en voor iedereen klaar gestaan. Je ontdekt dan opeens, dat niemand meer naar je omkijkt en je alles zelf moet doen.

Dat geeft teleurstellingen en het wantrouwen groeit. Je hebt geen grip meer op de situatie.

Je verliest de controle en dat zorgt voor wantrouwen in je eigen kunnen.

Ook krijg je twijfel over de toekomst.

Wanneer je in het verleden bent bedrogen of vaak onheus bent bejegend, kan argwaan t.o.z. van je omgeving zich tijdens een burn out sneller ontwikkelen.


16) nergens zin in / gedragsverandering

nergens zin in burnoutDoordat je nergens meer zin in hebt, zal er ook langzaam gedragsverandering gaan optreden.

Was je vroeger bijvoorbeeld erg sociaal en sprak je graag met mensen af?

Nu wil je het liefste thuis in bed blijven liggen met de gordijnen dicht.

Ging je vroeger lekker regelmatig sporten?

Nu heb je daar totaal geen zin meer in en heb je er ook de energie er niet meer voor.

Je sluit je overal voor af en kruipt het liefst helemaal terug in je schulp.

Je kunt niet meer genieten van eten, seks, sporten en leuke dingen dingen doen.

Je besluit daarom maar om deze dingen steeds minder te ondernemen.

Burn outs worden vaak gezien als een werk-gerelateerd probleem.

Soms kan het dus weer een stukje beter gaan als je een tijdje niet werkt, bijvoorbeeld als je een vakantie hebt.

Maar zodra deze tijdelijke onderbreking van het werk weer voorbij is, beginnen de burn out klachten weer opnieuw.


17) Gevoelens van onzekerheid

Een ander kenmerk van een burn out is dat je het gevoel krijgt dat je minder goed presteert ten opzichte van vroeger.

Je wordt misschien onzekerder over je eigen kunnen en wordt steeds kritischer op jezelf.

Waarschijnlijk heb je ook last van concentratieproblemen en kun je je aandacht nergens bij houden.

Je denkt en wordt steeds chaotischer. Hierdoor presteer je weer slecht op school, studie of werk.

Ook begin je veel te piekeren in je hoofd over allerlei dingen.

Je overdenkt alles niet alleen overdag, maar ook ‘s avonds wanneer je in bed ligt.

Dit zorgt er vervolgens voor dat je de hele nacht wakker ligt, slecht slaapt en je je overdag weer slecht voelt.

Dit proces werkt als een negatieve spiraal, waardoor je je vervolgens nog slechter gaat voelen over jezelf.


18) neiging tot verslaving

Burn-out Symptoom neiging tot alcoholWanneer je een burn out ervaart, ben je extra gevoelig voor verslavingen.

Je zoekt als het ware een soort uitweg om aan je dagelijkse leven te ontsnappen.

Je hebt immers nergens zin in, bent erg onzeker en je voelt je erg gespannen en gestrest.

Sommige mensen die veel stress ervaren, zullen bijvoorbeeld sneller naar een extra borrel of sigaret grijpen.

Door alcohol te nuttigen of te roken, zul je waarschijnlijk beter met stress om kunnen gaan.

Tenminste, dat denk je. Soms gaat dit namelijk van kwaad tot erger.

Vroeger dronk je misschien voor de gezelligheid af en toe alcohol en rookte je daar soms een sigaret bij.

Nu grijp je steeds vaker naar deze middelen aan om met je gevoelens van overspannenheid en stress om te gaan.

Sigaretten en alcohol helpen op een gegeven moment ook niet meer tegen de stress en ga je misschien zelfs overstappen naar drugs.


19) niet meer kunnen genieten

Je kunt helemaal niet meer genieten van alles in je leven.

Waar je voorheen nog plezier uit haalde, zie je tijdens een burn out niet meer zitten.

Omdat burn outs een vaak werkgerelateerde oorzaak heeft, begint het met geen zin in werk hebben.

Je voelt je erg moe en gestresst en hebt weinig energie over.

Hierdoor zul je ook steeds minder dingen ondernemen.

Je hebt gewoon geen zin meer in dingen die jij in normale toestand wel heel leuk zou hebben gevonden.

Simpelweg geniet je niet meer van leuke dingen.

Je hebt immers ook een vertroebelende kijk op de wereld gekregen en je ziet alles heel somber, cynisch en negatief in.


20) Depressieve gevoelens

depressie gevoelens burn out symptoomHeb je negatieve gedachten over jezelf, voel je je down en heb je nergens zin in?

Depressieve gevoelens kunnen een symptoom van een burn-out zijn.

De oorzaak hiervan is dat een burn-out je overvalt.

De ene dag zet je je nog voor de volle 100% in voor je werk, gezin en andere activiteiten.

De volgende dag ben je opgebrand en kun je niet meer, ook al wil je wel.

Je wordt een halt toegeroepen door je lichaam en geest, na langdurige overbelasting.

Het vraagt een verandering in je oude levenspatroon.

Ondertussen vraag jij je af wat er met je aan de hand is en of het ooit nog goed komt. Ook is er sprake van een lichamelijke oorzaak.

Je lichaam maakt namelijk teveel cortisol aan bij een burn-out.

De aanmaak van natuurlijke antidepressiva, serotonine, wordt hierdoor ontregeld, wat depressieve gevoelens kan veroorzaken.


21) Moeite met dagelijkse taken

Boodschappen doen, autorijden en andere dagelijkse dingen, kunnen een hele opgave zijn als je een burn-out hebt.

Door een verminderde werking van je hersenen en vermoeidheid, neemt het concentratievermogen af.

Voordat je ziek werd, deed je even snel boodschappen tussendoor of na je werk, zonder dat je daarvoor een lijstje nodig had.

Nu sta je in de winkel en weet je niet meer wat je nodig hebt of kun je niet kiezen.

Daar komt bij dat er heel veel prikkels van buitenaf op je afkomen.

Alle producten, mensen en achtergrondgeluiden waardoor het niet meer lukt om na te denken.

Naast je concentratievermogen, neemt ook je mentale weerbaarheid af als je een burn-out hebt.

Dit kan een slechte invloed hebben op de motoriek van je lichaam.

Iets vanzelfsprekends als autorijden kan erg lastig of zelfs gevaarlijk zijn.


22) Sociale omgevingen vermijden

sociale omgeving vermijden burn outAls je een burn-out hebt, probeer je een verjaardag, de sportclub of het schoolplein het liefst te vermijden.

Sociale omgevingen waar veel mensen zijn, kunnen je zenuwachtig en onzeker maken.

Op de verjaardag waar je voor je ziekte met veel plezier naartoe ging, wordt de gezellige jij verwacht.

Maar zo gezellig voel jij je niet.

Daarnaast voel je je wellicht onbegrepen en vinden jouw vrienden, buren en kennissen het lastig om met jouw burn-out om te gaan.

Er zijn teveel prikkels waardoor je je slecht kunt concentreren op een gesprek dat gaande is.

Het kan zelfs zo zijn dat je hartkloppingen krijgt en erg moet blozen wanneer er iemand tegen je praat, omdat je zoveel stress ervaart.

Dit maakt dat je het liefst hard weg zou willen hollen.


23) Stemmingswisselingen

Ben je snel emotioneel, heb je last van huilbuien of ben je juist overdreven vrolijk?

Stemmingswisselingen kunnen een onderdeel zijn van een burn-out.

Dit heeft te maken met de vermoeidheid en de depressieve gevoelens.

Je lichaam ervaart emoties als woede, angst, verdriet en pijn, evenals blijdschap en vrolijkheid.

Je stemming slaat om van positieve naar negatieve emoties of andersom, door hele lichte prikkels.

Hetgeen er gebeurd is, staat meestal niet in verhouding tot de gevoelens.

Je alledaagse leven kan verstoord worden door de stemmingswisselingen.

Je wordt misschien wat sneller kwaad op anderen en reageert emotioneler dan voordat je ziek werd.


24) Schuldgevoel

Heb je het gevoel dat je je werkgever of gezin in de steek laat? Als je een burn-out hebt, heb je vaak een groot schuldgevoel.

Na jarenlang het maximale gegeven en bereikt te hebben op alle fronten, voelde je je gewaardeerd door je omgeving.

Nu ben je opgebrand en kun je even niets meer geven.

Je hebt niet meer de energie en kracht om op dezelfde voet verder te gaan.

Het is moeilijk om te luisteren naar je lichaam, ondanks alle signalen die vanuit je lichaam en geest komen.

Door het schuldgevoel is het lastig om te doen wat je eigenlijk zou moeten doen, wanneer je een burn-out hebt: rust nemen en herstellen.

Het liefste blijf je je doelstellingen behalen en je successen vasthouden.


Lichamelijke burn-out klachten / symptomen


25) Vermoeidheid

Bij een burnout heb je vaak simpelweg geen energie meer.

Dit uit zich vanzelfsprekend in vermoeidheidsklachten.

Zelf na een goede nacht slaap zul je je nog steeds vermoeid voelen.

Ook de slaapproblemen en eetproblemen die vaak bij een burnout optreden, kunnen zorgen voor vermoeidheid.

Bij een burnout draait je lichaam overuren om te kunnen omgaan met de stress die het ondervindt.

Dit zorgt ervoor dat je lichaam erg vermoeid raakt. Je hebt echt het gevoel dat je lichaam op is.


26) Slaapproblemen

burn out symptoom slaapproblemenSlecht slapen, niet doorslapen, te vroeg wakker worden of niet in slaap kunnen vallen kunnen allemaal optreden bij een burnout.

Dit komt door de hoge concentraties adrenaline in het bloed.

Ook piekeren, depressieve gedachten en angstklachten zorgen allemaal voor slaapproblemen.

Bij sommige mensen zijn de problemen zo ernstig, dat ze hun toevlucht zoeken tot slaapmedicatie, alcohol of soms zelfs drugs.

Slaapproblemen kunnen bovendien voor veel klachten in het dagelijks leven zorgen, zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid en een verminderde attentiespanne.

Allemaal vervelende problemen.

Daarnaast is het niet goed voor het lichaam en het herstel van de burnout als je niet goed slaapt.

Probeer dus altijd goed te slapen, vraag zo nodig de huisarts om hulp en verantwoorde medicatie, mocht het slapen echt niet lukken.

Ben niet bang om genoeg te slapen bij een burnout.

Je lichaam is ten slotte, in zekere zin, beschadigd en moet herstellen.

Slaap en rust helpt bij het herstel van je lichaam.

Ben dus niet bang toe te geven aan je vermoeidheid door bijvoorbeeld een kort dutje te doen.


27) Pijn in de spieren

Bij een burnout heb je een hoge concentratie van de stresshormonen cortisol en adrenaline in je bloed.

Dit zorgt ervoor dat je spieren pijn kunnen gaan doen. Vergelijk dit met spierpijn na het sporten.

Je lichaam kan de spieren niet meer helen na beweging, de afvalstoffen niet meer afvoeren en dit zorgt voor pijnlijke spieren door het lichaam.

Zorg er toch voor dat je voldoende beweegt, drinkt en probeert te ontstressen.


28) Nek- en schouderpijn

Ook nek- en schouderklachten kunnen optreden bij een burnout. Stress zorgt voor een samentrekking van je rug en nek.

Niet gek dus, dat deze pijn kunnen gaan doen bij een lange periode van hoge stress.

Veel mensen voelen stressklachten als eerste in hun nek en schouders.

Breng je spieren tot rust met een massage of warm bad.


29) Niet tegen drukte kunnen

Niet tegen drukte of herrie kunnen is een ander belangrijk symptoom van een burnout.

Je zult merken dat je vlug overprikkeld raakt bij drukte of herrie.

Als je een burnout hebt, raak je snel overprikkeld. Je zult merken dat iedere prikkel je teveel is.

Drukte of herrie kan dan ook vreselijk zijn.

In zekere zin is drukte en overprikkeling de reden dat je een burnout hebt.

Dat je hier op dit moment niet tegen kunt, is dus niet heel vreemd.

Probeer zoveel mogelijk de rust op te zoeken om je zenuwstelsel tot rust te laten komen.

Vermijd drukke uitgaansgelegenheden en andere plekken waar veel herrie is.

Kom eerst even tot rust en las genoeg momenten voor jezelf in.


30) Spanning op de buik

Door de verhoogde spierspanning die optreedt tijdens een burnout, raken alle spieren in het lichaam gespannen.

Zo ook de spieren in de buikstreek. Je kunt een spanning voelen rondom je maag en darmen, of elders in de buik.

Wat ook niet meewerkt, zijn de maag- en darmklachten die vaak optreden bij een burnout.

Om deze spierspanning in beweging te krijgen, kun je rustig ontspanningsoefeningen doen.

Probeer je buikspieren eens bewust te aanspannen en te ontspannen.

Komt de spanning door je maagdarmklachten? Vraag dan eens hulp aan een arts.


31) Rode vlekken op de huid

Rode vlekken op de huid en eczeemklachten kunnen opgewekt worden door een burnout.

Ook kan een burnout de symptomen van andere huidziekten waar je misschien aan lijdt opwekken.

Door de verhoogde cortisolwaarden in je bloed loop je meer risico op huidaandoeningen, vooral als je al een gevoelige huid hebt.

Je bent dan extra vatbaar voor huidproblemen.

Als je huidproblemen hebt, let dan op, want door de burnout is ook je immuunsysteem minder sterk.

Je bent dus meer vatbaar voor infecties en ontstekingen.

Verzorg je huid dus goed, indien je last hebt van aan burnout gerelateerde huidproblemen.


32) Slecht immuunsysteem

Het immuunsysteem is de verdediging van je lichaam tegen de buitenwereld.

Schimmels, bacteriën en virussen maken zo geen kans. Door de lichamelijke gevolgen van de burnout en de bijbehorende symptomen, zoals vermoeidheid, slecht eten en slecht slapen, wordt je immuunsysteem verzwakt.

Je bent dan meer vatbaar voor infectieziekten, zoals griep of verkoudheid.

Probeer dus goed voor jezelf te zorgen en slik vitamines waar nodig.

Omdat het immuunsysteem een van de belangrijkste functies is die het lichaam vervult, kan een slecht immuunsysteem grote gevolgen hebben.

Je herstel zal immers nog langer duren als je ondertussen geveld wordt door een zware griep.

Het is dus echt van belang dat je goed voor jezelf zorgt tijdens een burnout.

Probeer voldoende rust te nemen, geef toe aan vermoeidheid, eet goed en neem zo nodig een multivitamine.

Als je wil weten wat je nog meer kan doen, neem eens contact op met een arts.


33) Energieloze stem

Je stem zegt veel over hoe je je voelt. Als je je goed en blij voelt, zul je meestal opgewekt klinken.

Voel je je droevig en gestrest, dan zal je stem behoorlijk emotieloos zijn.

Een energieloze stem is uiteraard geen gevaarlijk symptoom, maar kan wel erg vervelend zijn.

Vooral als je actief aan je herstel probeert te werken, maar je nog steeds emotieloos en vlak klinkt.

Het enige wat je echter kunt doen, is je lichaam en geest de tijd geven te herstellen en tot rust te komen van je burnout.


34) Hoge ademhaling

Je ademhaling zegt veel over hoe je je voelt. Mensen met stress gaan vaak ongemerkt hyperventileren.

Dit zorgt voor lichamelijke en geestelijke klachten.

Een hoge, oppervlakkige ademhaling is een bekend teken van burnout of stressklachten.

Aangezien de ademhaling plaatsvindt via spierspanning en -ontspanning, wordt de ademhaling verstoord bij een burnout.

Je spieren staan inmiddels gespannen van de stress, wat dus invloed heeft op de ademhaling.

Ook zorgt het gebrek aan zuurstof wat je binnenkrijgt bij deze oppervlakkige ademhaling voor extra vermoeidheidsklachten.

Let dus goed op je ademhaling en vraag zo nodig hulp aan een arts, mocht je hier problemen mee ondervinden.


35) Geen of weinig zin in seks/laag libido

Mensen met een burn out hebben het gevoel dat ze opgebrand zijn, ze hebben geen energie meer.

Dit geldt op alle vlakken van hun leven.

Dat houdt dus in dat mensen met deze ziekte dus niet enkel een tekort hebben aan energie op hun werk, maar ook thuis.

Dit houdt dus ook in dat mensen met een burn out ook geen of zeer weinig zin hebben in seks met hun partner.

Dit ligt niet aan hun partner, maar wel aan hun gevoel van uitgeblust te zijn.

Hierdoor voelen ze zich vaak schuldig naar hun partner toe, wat de ziekte vaak nog langer in stand houdt.


36) Snel grieperig

Mensen met een burn out zijn vaak vatbaarder voor ziektes.

Dit geldt dus niet enkel voor een griep, maar het is er wel een mooi voorbeeld van.

Mensen met een burn out overbelasten hun eigen lichaam namelijk voor weken, maanden, soms zelfs voor jaren.

Hierdoor wordt hun lichaam enorm verzwakt, waaronder ook hun immuunsysteem, net omdat het lichaam zoveel andere zaken moet volbrengen.

Dit houdt dan weer in dat ze vatbaarder zijn om ziek te worden, bijvoorbeeld door een griep.

Dit werkt in beide richtingen, want ook doordat ze zo snel ziek worden, voelen ze zich vaak schuldig, wat hen nog zieker maakt enzovoort.


37) Gespannen kaken/knarsetanden

Mensen met een burn out spannen hun spieren meer op.

Dit doen ze omdat ze vaker gespannen lopen, bijvoorbeeld omdat ze merken dat ze minder aankunnen dan ervoor, dat ze steeds zeer emotioneel zijn…

Ook het besef dat ze minder goed kunnen onthouden, dat ze minder energie hebben om dingen tot een goed einde te brengen, schuldgevoelens enzovoort kunnen hierbij horen.

Dit kan dan met zich meebrengen dat ze gespannen kaken hebben dat ze gaan knarsetanden enzovoort.

Professionele hulp is hierbij dan gewenst om te aanvaarden dat ze aan deze ziekte lijden enerzijds en anderzijds dat ze kunnen leren ontspannen en voldoende rust te nemen.

Op deze manier hoeft deze ziekte niet blijvend te zijn en kunnen deze mensen toch nog een ‘normaal’ leven te leiden.


38) Hoofdpijn/migraine

Mensen met deze ziekte merken vaak een gevoel van gespannenheid op.

Ze piekeren bijvoorbeeld veel over wat er met hen aan de hand is, wat ze niet meer kunnen, willen terug ‘normaal’ zijn enzovoort.

Dit vraagt zeer veel energie van hun lichaam, wat ervoor kan zorgen dat dit een trigger vormt om hoofdpijn te krijgen.

Het kan zelfs een migraine aanval uitlokken wanneer deze mensen te moe zijn.

Dit komt allemaal omdat mensen die hun lichaam te lang uitputten en moe zijn.

Om deze reden kan het hebben van hoofdpijn of een migraine aanval vaker voorkomen.


39) Verkoudheid/keelontsteking/bronchitis

Net zoals mensen vlugger grieperig zijn wanneer ze een burn out hebben, zullen ze ook vlugger een verkoudheid, keelontsteking of bronchitis kunnen krijgen.

Dit om dezelfde reden: ze hebben hun lichaam te lang vermoeid.

Door deze lange vermoeidheid van het lichaam voor soms wel maanden of jaren, is het immuunsysteem te fel verzwakt.

Om deze reden zijn deze mensen dan ook vatbaarder voor ziektes zoals een verkoudheid, een keelontsteking, een bronchitis of andere ziektes.

Rusten is dan ook zeker aangewezen, zodat het lichaam terug wat kan aansterken en zodat toekomstige ziektes beter vermeden kunnen worden.


40) Oorsuizen/ tinnitus

Een bekend burn out symptoom zijn oorsuizen/tinnitus.

Hierbij hoor je allerlei geluiden die in je hoofd zitten in plaats van dat ze daadwerkelijk te horen zijn.

De geluiden fluctueren, de ene keer wat harder en scherper dan de andere keer.

Oorsuizen kan voor veel irritatie zorgen.

Op de langere termijn kan het een steeds grotere plaats innemen in je leven.

Oorsuizen zorgt verder niet voor schade aan de lichamelijke gezondheid.

Toch is het mentaal wel moeilijk om dit te hebben.

Het is belangrijk dat je een vakkundig persoon zoekt om hulp te krijgen.

Zodat je op de juiste manier dit een plek kan geven en ermee leert om te gaan.


41) Darmproblemen

Ook een voorkomende klacht bij een burn-out is darmproblemen.

De darmen en de hersenen staan in nauwe verbinding met elkaar.

Je kunt last hebben van diarree, krampen, verstopping en buikpijn. Door de misselijkheid en braken kan je last krijgen van gewichtsverlies.

Het is aangetoond dat de flora van de darm verandert door stress.

Zeker als je al gevoelige darmen hebt.

Stress en angst kunnen voor darmproblemen zorgen of het verergeren.

Bij een burn-out heb je voortdurend last van stress.

Door spanning kun je ongezond gaan eten, dit verergert de hoeveelheid hinder.

Gezonde voeding en beweging zorgen voor minder problemen.

Dagelijks wandelen is goed voor de psychische gezondheid en daarnaast is het ook goed voor de darmen.


42) Hoge hartslag / hart slaat over

Door stress kun je last krijgen van een hoge hartslag.

Bij een hoge polsslag kun je een licht gevoel in je hoofd hebben en duizeligheid ervaren.

Je kunt er zelfs door flauw vallen.

Het is ook weer een vaak voorkomend symptoom van een burn-out.

Door een hoge hartslag kun je weer meer spanning ervaren.

Langdurige stress met een langdurige hoge hartfrequentie kunnen op de lange termijn zorgen voor een hartritmestoornis.

Door te gaan bewegen kun je ervoor zorgen dat je polssslag wat stabieler wordt.

Daarnaast is wandelen ook nog eens goed voor de mentale gezondheid.

Het is wel belangrijk dat je een arts raadpleegt als je er zorgen om maakt.


43) Hoge bloeddruk

Nog een symptoom is een hoge bloeddruk. Voortdurend een hoge bloeddruk is slecht voor de gezondheid.

Er staat continu een te hoge druk op de bloedvaten.  Een hoge bloeddruk voel je zelf niet.

Daarom is het belangrijk om dit af en toe te laten opmeten.

Stress kan ervoor zorgen dat je een hogere bloeddruk krijgt.

Bij een burn-out wordt vaak stress ervaren.

Voldoende slaap een een gezond eetpatroon zijn belangrijk voor een goede bloeddruk.

Daarnaast is beweging ook een belangrijk element. Pak vaker de fiets of ga wandelen in de natuur.

Ook voor de psychische gezondheid is dit goed.

Minder alcohol en stoppen met roken zijn van betekenis bij een gezond lichaam.


44) Bijnieruitputting

Bij stress maken de bijnieren hormonen aan.

Bij langdurige stress raken ze door het continu aanmaken uitgeput.

Een hoge werkdruk kan daar bijvoorbeeld voor zorgen.

Bij een burn-out is er vaak sprake van een hoge werkdruk.

Dit kan uiteindelijk voor een bijnieruitputting zorgen.

Door dit te voorkomen is de balans tussen inspanning en ontspanning belangrijk.

Zorg dat je na een dag vol stress tot rust komt met iets dat je fijn vindt.

Probeer deze momenten te plannen zodat het daadwerkelijk gebeurt.

Ook gezonde voeding en voldoende slaap zijn van belang.

Naast stress zijn er nog andere factoren die invloed hebben op je bijnieren.

Daarom is het altijd belangrijk dat een arts het onderzoekt waar de oorzaak ligt.


45) Oogproblemen

Bij extreme vermoeidheid spannen de spieren in ons lichaam zich aan.

De oogspieren trekken samen met als gevolg dat je er wazig en/of slecht van gaat zien.

Dit is gelukkig vaak een tijdelijke klacht, want zodra de stress of vermoeidheid afneemt wordt het zicht weer helderder.

Ook kunnen er andere verveelde symptomen optreden zoals droge en jeukende ogen.

In sommige gevallen kan er ook een verhoogde productie van traanvocht zijn.

Dit kan aan alleen een kant optreden, maar ook aan beide ogen te gelijk.

Door de extreme vermoeidheid bij een burn out kan je ook last krijgen van wallen onder de ogen.


46) Overmatig zweten

Ook het overmatig zweten bij een burn out is heel normaal.

We hebben het dan niet over het zweten na een intensieve workout, maar over gewone dagelijkse situaties.

Wanneer je maar een klein beetje spanning voelt, baad je al in het zweet.

Dit komt doordat de gedachten aan stress je zo onrustig laat voelen dat dit je al laat zweten.

Ook kan het zijn dat het lichaam zo moe is dat alle normale dagelijkse en simpele handelingen als zwaar beschouwd worden.

Je hebt het gevoel alsof je bezig bent aan een hardloop wedstrijd en je geen meter vooruit komt.

Vaak zweet je op de rug, oksels en het voorhoofd het meeste.


47) Snelle verzuring

Een burn out gaat vaak gepaard met moeite hebben om in slaap komen.

Alleen het niet kunnen slapen is al een probleem op zich, maar dit heeft ook geen positieve uitwerking op de spieren.

Beschadigd spierweefsel kan niet goed herstellen en wordt dus kwetsbaar voor overbelasting.

Hierdoor kunnen de spieren snel verzuren.

Ook stress kan een hier een grote invloed op hebben.

Door stress staat er veel spanning op de spieren, hierdoor worden deze stijf en kunnen ze pijn gaan doen.

Waar een gezond lichaam snel herteld van een sport sessie, heeft een opgebrand lichaam daar veel meer moeite voor nodig.

Hierdoor blijven de spieren continu samengetrokken, waardoor er verzuring ontstaat.


48) Droge mond

Door spanning kan een droge mond ontstaan. Stress en vermoeidheid beïnvloeden de hersenen.

Hierdoor worden de signalen die normaal de speekselklieren aansturen minder gestimuleerd.

Je kan last hebben van paniek aanvallen die vaak gepaard gaan met hartkloppingen.

Ook kan de ademhaling erg onregelmatig worden.

Doordat je tijdens een paniek aanval heel snel door je mond ademt gaan er lichaamsvloeistoffen verloren.

Het gevolg hiervan is het krijgen van een droge mond.

Vaak merk je enige tijd na een paniek aanval dat de speekselklieren nog steeds niet optimaal werken.

Hou je lang last van een droge mond dan kan je het beste een bevochtigingsmiddel gebruiken om een slechte adem te voorkomen.

Denk hierbij aan mondverzorging producten met zink, xylitol en tea tree olie.


49) Slecht herstellen na sport of alcohol

burn out symptoom slech herstellen na sportAls het lichaam echt opgebrand is dan hersteld deze heel slecht.

Van een simpel biertje of glas wijn kan je al veel problemen ondervinden.

Het lichaam werkt extra hard om de giftige stoffen die in alcohol zitten af te breken.

Met een gezond lichaam is dit geen probleem, maar bij een burn out kan het lichaam deze energie goed gebruiken bij de dagelijkse handelingen.

Ook kan je door een korte wandeling al 2 a 3 dagen spierpijn of last van vermoeide benen hebben.

Als je ergens de energie vandaan kunt halen om toch iets intensiever te sporten, dan moet je rekening houden met flinke spierpijn.

Deze zal ook veel langer duren dan spierpijn die je normaal voelt na het sporten.

Natuurlijk is het goed om te bewegen, maar probeer je zelf niet uit te putten.


50) Moeite hebben met spreken

Soms kan het zijn dat een burn out ervoor zorgt dat je moeite hebt met spreken.

Bij een burn out staat er constante spanning op de spieren.

In de tong bevinden zich vele van die spieren en deze beïnvloeden het spraakvermogen. Dit is vaak te herkennen aan onduidelijk gemompel.

Omdat dit slecht te verstaan is moet de persoon met een burn out vaak herhalen wat hij of zij heeft gezegd.

Dit kan voor extra frustratie zorgen, waardoor het nog lastiger is om uit je woorden te komen.

Neem de tijd om uit te leggen wat je wilt zeggen. Dit scheelt een hoop irritatie en daar zal je je uiteindelijk alleen maar beter door voelen.


51) Buik en maag klachten

Door stress kan de stofwisseling verstoort raken.

In het ergste geval kan de stofwisseling zelfs deels of volledig stil komen te liggen.

Tijdens een burn out schakelt het lichaam een knop om, om zo te kunnen overleven.

Hiervoor worden voedingsstoffen gebruikt die opgeslagen liggen in verschillende organen en spieren.

Wat er verder nog in de maag verbrandt moet worden is op dat moment niet van belang.

Hierdoor kan het zijn dat je veel naar het toilet moet om te plassen of poepen.

Ook heb je kans op een opgejaagd gevoel en kan je pijnlijke krampen in de darmen ervaren.


52) Rugpijn

Een combinatie van constante spanning op de spieren en een verkeerde houding kan voor erge rugpijn zorgen.

Dit merk je vaak wanneer je opstaat van uit een lage stoel of wanneer je uit bed stapt.

Deze pijn kan erg vervelend zijn, omdat je het pas voelt wanneer je een verkeerde beweging maakt.

Vaak begint deze pijn net boven de bilspier. Ga heel voorzichtig om met rugpijn.

Je kan hier namelijk heel lang last van houden. Ook kan deze pijn doortrekken naar de benen.

Je zal dan een vermoeid gevoel in de benen voelen en je weet niet meer hoe je moet staan of zitten.


53) Verkeerde ademhaling

Bij een langdurige bun out of stress kan het zijn dat de ademhaling wordt verstoord.

Vaak wordt er dan gesproken van hyperventilatie. Als de ademhaling te snel gaat dan wordt de lucht te vaak ververst waardoor er veel koolzuurgas verloren gaat.

Is er een tekort aan koolzuurgas in het bloed dan kunnen er klachten optreden als benauwdheid, zweten, duizeligheid en hartkloppingen.

Als je deze symptomen voelt aankomen dan wordt je vaak nog angstiger.

Hierdoor wordt de ademhaling nog sneller en wordt het probleem als maar erger.

Een tip: probeer wat yoga oefeningen te vinden om de ademhaling weer onder controle te krijgen.


54) Hormonale schommelingen

Hormonen hebben een belangrijke invloed op jouw gemoedstoestand.

Wanneer je veel stress hebt dan wordt er in de bijnieren cortisol aangemaakt.

Dit hormoon zorgt er voor dat je beter om kan gaan met stressvolle tijden.

Bij een burn out is dit hormoon de hele tijd actief. Hierdoor ontstaat het probleem van niet in slaap kunnen komen.

Cortisol houd je alert en wakker. Wanneer je langdurig wordt blootgesteld aan dit hormoon dan kan dit een negatief effect op de hersenen hebben.

Je voelt je erg warrig en vergeetachtig. Net als bij het hebben van een verkeerde ademhaling, is het hier ook een goede tip om wat yoga oefeningen te doen.


55) Weinig eten en afvallen

Weinig eten komt vaak door stressklachten. Hiernaast verbrandt je lichaam meer vet door de aanmaak van adrenaline.

Hierdoor kun je veel en snel afvallen. Bij een burnout is je lichaam hard aan het werk om te herstellen.

Dit kost erg veel energie. Als je dan niet genoeg energie binnen krijgt, kun je snel afvallen.

Door een slecht eetpatroon en weinig eten krijg je niet genoeg belangrijke stoffen binnen, zoals vitaminen en mineralen.

Dit kan leiden tot tekorten en een belemmerd herstel.


56) Veel eten en aankomen

Emotie-eten is een ding voor veel mensen. Dit slechte, overmatige eetpatroon kan echter ook zorgen voor een gewichtstoename.

De hoge concentratie stresshormonen kan er juist ook voor zorgen dat je lichaam een onstilbare honger krijgt.

Dit kan er voor zorgen dat je gaat overeten en dus veel aankomt.

Ook kan het stresshormoon cortisol de afzetting van vet in je lichaam beïnvloeden. Je zult meer buikvet krijgen bij aankomen door stress.


57) Verkeerd eetpatroon

Veel mensen die lijden aan een burnout zitten ook vast in een voedingspatroon.

Ze willen graag makkelijk eten, door een gebrek aan energie om gezond te koken.

Makkelijk eten is vaak niet de meest gezonde keuze. Veel mensen vallen terug in fastfood en ongezond eten.

Ook emotie-eten kan hierin een rol spelen. Slecht eten voelt immers goed voor veel mensen.

Om de lichamelijke klachten die bij een burnout om de hoek komen kijken te beperken, is het toch belangrijk dat je zo gezond mogelijk eet.

Zoek eens wat snelle, gezonde recepten op.

Of kook voor meerdere dagen en vries eten in. Gezonde voeding zorgt immers voor een sneller herstel.


58) Darmklachten

Stress heeft invloed op de darmen en bij een burnout is er veel stress.

Een burnout kan dus zorgen voor darmklachten, bijvoorbeeld constipatie of diarree.

Dit komt onder andere door een verandering van de hormoonhuishouding in het lichaam en het slechte eetpatroon wat veel mensen met een burnout hebben.

Probeer voldoende vezels te eten voor een goede stoelgang, bijvoorbeeld lijnzaad of quinoa.

Indien je erg veel last hebt van je stoelgang, informeer eens bij een arts.


59) Haaruitval

Een verrassend symptoom: haaruitval. Een burnout verhoogt de concentratie van het hormoon adrenaline in het lichaam.

Hierdoor wordt overmatige haaruitval verergerd of opgewekt.

Adrenaline die namelijk in contact komt met melkzuur in de huid, en dit is slecht voor de huid en haargroei.

Dit is dezelfde reden waarom er soms huidproblemen kunnen optreden bij een burnout.

In stressvolle periodes, zoals een burnout, is het goed te letten op een gezonde voeding en levensstijl om lichamelijke problemen zoals haaruitval te beperken.

Let ook op je houding. Veel mensen met stress trekken hun schouders samen, wat de bloedtoevoer naar het hoofd beperkt en ook voor haaruitval kan zorgen.

Zorg dus zeker voor lichamelijke ontspanning, in de vorm van bijvoorbeeld een warm bad of massage.


60) Duizeligheid

Duizeligheid is een symptoom dat vaak ontstaat door stress.

Veel duizeligheid wordt veroorzaakt door klachten van angst en paniek.

Deze klachten veroorzaken een verkeerde ademhaling, waardoor het lichaam gaat hyperventileren.

Dit kan ook ongemerkt gebeuren en kan veel symptomen veroorzaken, van paniekaanvallen tot vermoeidheid en duizeligheid.

De duizeligheid die bij een burnout optreedt is dus niet ernstig en heeft geen ernstige lichamelijke gevolgen.

Het doen van ademhalingsoefeningen kan helpen bij het ontwikkelen van een gezond ademhalingspatroon en het stoppen van de hyperventilatie.

Dit zorgt ervoor dat de duizelingen stoppen.


Dit zijn alles 60 symptomen van een burn-out.

Laat in een reactie hieronder welke symptomen voor jou herkenbaar zijn.

Bedankt voor het lezen van dit artikel. Heb je momenteel een burn-out?

Meld je dan aan voor onze community waarin je in contact komt met lotgenoten.

Meld je hier aan >

Burnoutclub
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: